Internet of Things: Dra nytta av framtidens megatrend

Internet of Things (IoT, även kallat ”Sakernas Internet” och ”Industriellt Internet”) innebär sammankoppling av intelligenta apparater för information, analys och kommunikation sinsemellan och med människan i såväl industri- som tjänsteprocesser. Internet of Things förväntas bli följande revolutionerande teknologiska megatrend på världsmarknaderna.

I dagsläget uppskattas antalet nätuppkopplade apparater till ca 15 miljarder, dvs två apparater per människa. Enligt Ciscos prognoser kommer smartapparaternas mängd att stiga till ca 50 miljarder år 2020. Intel och forskningsinstitutet IDC uppskattar att de uppkopplade apparaternas antal kan komma att uppgå till hela 200 miljarder!

Denna nya marknad kommer främst att gynna innovativa och starka, stora aktörer, som har ett försprång i såväl resurser som teknologi att igenkänna och produktifiera de mest potentiella framtida framgångsprodukterna inom IoT. Vi har till Internet of Things-aktiekorgen valt sex företag som är starka föregångare inom IoT och således kommer att höra till dem som drar störst nytta av denna megatrend.

IoT ses som den mest fascinerande språngbrädan till nya branschöverskridande produkter och tjänster. Nu har du möjlighet att på ett effektivt sätt dra nytta av denna megatrend genom placeringsprodukten ”Internet of Things – Sprinter”.

Möjligheter

  • Hög deltagandegrad i aktiekorgens kursuppgång, preliminärt 220%.
  • Placeringen görs helt i US-dollar, så placeringen kan som helhet dra nytta av dollarns möjliga förstärkning gentemot euron.
  • Maximiavkastningen är inte begränsad och placeringens nominella belopp är skyddat mot en kursnedgång på upp till 20%.

Risker

  • Placeringen görs i US-dollar. Valutakursrisken skapar såväl möjligheter som risker. En förstärkt dollar i förhållande till euron förbättrar placeringens avkastning och en försvagad dollar försämrar avkastningen.
  • Inget kapitalskydd. Placeringens utfall blir negativ om aktiekorgen vid placeringstidens slut har sjunkit med mera än 20%. En försvagning av US-dollarn gentemot euron kan också leda till att placeringen vid placeringstidens slut uppvisar en förlust.
  • Risk att förlora en del eller hela placeringsbeloppet föreligger om emittenten Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) inte kan uppfylla sina åtaganden.

INTERNET OF THINGS – SPRINTER

Placeringens valuta är USD.

Lånetiden är ca 5 år.
Emissionskurs: 100%
Preliminär deltagandegrad: 220% (minst 200%)
Kapitalskydd: 0% (Risknivån på förfallodagen: 80%)
Emittent: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Placeringens underliggande utgörs av en teknologbaserad aktiekorg bestående av följande aktier:
AT&T, Cisco, General Electric, Philips, Siemens, Verizon.


Se animation om produktbeskrivningen
Simulator