HEX25 Dollaravkastning

HEX25 Dollaravkastning erbjuder placeraren ett praktiskt sätt att effektivt dra nytta av en möjlig fortsatt uppgång på Helsingforsbörsen. Placeringen erjbuder förutom en hög deltagandegrad i en uppgång på den finländska aktiemarknaden även en unik diversifieringsmöjlighet genom att nominellt kapital placeras i US-dollar.

HEX25 Dollaravkastning är en intressant produkt för placerare som har förväntningar på stora kursrörelser under de kommande fem åren och som samtidigt tror att den amerikanska dollarn kommer att förstärkas i förhållande till euron.

Om OMX Helsinki 25-indexets värde stiger under de kommande fem åren så erbjuder placeringen en god deltagandegrad i indexets positiva utveckling. Produktens nominella kapital har på slutdagen ett begränsat skydd mot en eventuell kursnedgång.

Återbetalningen av nominellt kapital påverkas av kursutvecklingen för den amerikanska dollarn i förhållande till euron. Det är viktigt att beakta att valutakursförändringen skapar såväl möjligheter som risker och att valutakursrörelsen kan påverka placeringens slutvärde såväl positivt som negativt.

HEX25 Dollaravkastning erbjuder således i en och samma placering både en bra deltagandegrad i en uppgång på Helsingforsbörsen och ett visst kapitalskydd i US-dollar!

Möjligheter

  • Bra deltagande i Helsingforsbörsens OMX Helsinki 25-indexets kursuppgång med en preliminär deltagandegrad på 150% (minst 120%).
  • Placeringens 90 %-iga kapitalskydd görs i US-dollar, så eurons kursutveckling gentemot dollarn påverkar nivån på det nominella kapitalets återbetalning och placeraren kan på hela den kapitalskyddade placeringsdelen dra nytta av en eventuell förstärkning av dollarn i förhållande till euron.
  • Placeringens maximiavkastning är obegränsad.

Risker

  • Placeringens 90 %-iga kapitalskydd görs i sin helhet i US-dollar. Valutakursrisken skapar såväl möjligheter som risker. En förstärkning av dollarn i förhållande till euron ökar värdet på placeringens kapitalskyddade del och en försvagning av dollarn gentemot euron påverkar värdet på den kapitalskyddade delen negativt.
  • Placeringen uppvisar en förlust om det underliggande indexets utveckling vid placeringens slutdag är oförändrad, har sjunkit eller är under sin break-even nivå. Placeringens utfall kan även bli negativt om US-dollarns utveckling gentemot euron är oförändrad eller negativ.
  • Risk att förlora en del eller hela placeringsbeloppet föreligger om emittenten Commerzbank AG inte kan uppfylla sina åtaganden.

HEX25 Dollaravkastning

Lånetidca 5 år
Emissionskurs100%
Deltagandegrad150% (minst 120%)
Kapitalskydd Beräknat i USD90% av nominellt värde, inverkan på avkastning -10%
Nominella kapitalets valutakursriskEUR/USD
EmittentCommerzbank AG
Placeringens underliggandeOMX Helsinki 25 index


Se animation om produktbeskrivningen
Simulator

Kommer snart