FRAMTIDENS BILAR – Sprinter

Placeringen erbjuder en hög deltagandegrad i kursutvecklingen för en korg av företag som ligger i framkant inom utvecklingen av smarta bilar och elbilar. Dessutom erbjuds ett begränsat kapitalskydd i US-dollar.

Elbilar och automatiserade smartbilar är följande stora trend inom bilindustrin. Elbilarna har funnits på marknaden redan ett flertal år och intresset ökar i snabb takt drivet av teknologiutvecklingen. Ny batteriteknik ger längre räckvidd och mera intelligens i bilarna förbättrar säkerheten.

Följande steg i utvecklingen är självstyrande bilar. En del prognoser pekar på att självstyrande bilar kunde nå konsumentmarknaden redan inom ett par år. Storbritanniens näringsminister Vince Cable uppskattar att marknaden för självstyrande bilar år 2025 kommer att uppgå till över 1000 miljarder euro. Flera stora biltillverkare har självstyrande bilar i test- och utvecklingsskede. Det har redan testtkörts en miljon kilometer i allmän trafik utan olyckor förorsakade av testbilarna. Google ligger i täten då det gäller utvecklingen av självstyrande bilar, och deras bilprojekt har redan under sex år fångat stor uppmärksamhet.

I nuläget dör årligen ca 1,2 miljoner människor i trafikolyckor världen över. Självstyrande bilar som monitorerar omgivningen och automatiskt kontrollerar och styr bilen tryggt och säkert – med eller utan förare – kommer under de kommande åren att höja trafiksäkerheten till en ny nivå.

Möjligheter

  • Drar effektivt nytta av aktiekorgens positiva utveckling och en förstärkning av dollarn. Preliminär deltagandegrad på 185% av kursuppgången.
  • Hela placeringen kan dra nytta av en förstärkt dollar gentemot euron. EUR/USD valutakursen inverkar på såväl den möjliga avkastningen som det nominella kapitalet. Valutakursförändringen ger såväl möjligheter som risker.
  • Den maximala avkastningen är obegränsad och placeringens nominella kapital är skyddad mot en kursnedgång på upp till 20%.

Risker

  • Placeringen görs i USD. Valutakursförändringen ger såväl möjligheter som risker. En förstärkt dollar i förhållande till euron ökar placeringens nominella kapital, medan en försvagad dollar inverkar negativt på nominellt kapital.
  • Placeringen uppvisar vid förfallodagen en förlust om aktiekorgen vid placeringstidens slut har sjunkit med mera än 20%. Placeringen kan också uppvisa en förlust om den amerikanska dollarn har försvagats i förhållande till euron.
  • Risk att förlora en del eller hela placeringsbeloppet föreligger om emittenten Royal Bank of Canada inte kan uppfylla sina åtaganden.

FRAMTIDENS BILAR – Sprinter USD

Lånetidc. 6 år
Teckningskurs100%
ValutaEuro
Preliminär deltagandegrad185% (minst 160%)
Kapitalskydd0%. Risknivå på förfallodagen: 80%
(Kapitalet skyddat i USD mot en kursnedgång på upp till 20%)
ValutariskEUR/USD
EmittentRoyal Bank of Canada (Toronto Branch)
Underliggande tillgångJämviktad aktiekorg

Se animation om produktbeskrivningen

Tulossa pian

Simulator