Med gedigen erfarenhet av finansbranschen sedan årtionden tillbaka och en imponerande meritlista, har Estlander & Partners beslutat att bidra med sin expertis till marknaden för strukturerade produkter. För att uppnå bästa möjliga erbjudande, vill vi erbjuda den mest avancerade tekniska platformen för distributionen av strukturerade produkter. Estlander & Partners arbetar för att inom kort tillsammans med sina samarbetspartners kunna erbjuda transparenta, kreativa och innovativa strukturerade produkter på marknaden.

Kundens framgång, tydlighet och ansvarstagande utgör en del av våra värden. Vårt team är dedikerat till att hitta strukturerade produktmöjligheter som uppfyller varje investerares behov och tillåter oss att vara en del av våra kunders långsiktiga investeringsframgång.

Estlander & Partners historia går tillbaka ända till 1991. Estlander & Partners Ab är ett CFTC registrerat Commodity Trading Advisory ( CTA ) med verksamhet i Helsingfors, Vasa och München. De centrala byggstenarna i vår verksamhet och kärnan i vår företagskultur är en kontinuerlig produktutveckling och en effektiv riskhantering. I Finland övervakas verksamheten av Finansinspektionen. Vi är också medlemmar av NFA (National Futures Association) i USA.