Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Produkter

Vi kommer inom kort att erbjuda ett omfattande urval av produkter för att minska risken och förbättra avkastningen. Läs mer om produkterna samt kommande emissioner.

Verktyg

Här finner du snart interaktivt utbildningsmaterial, simulatorer och andra tips. Allt du behöver för att förstå hur strukturerade produkter fungerar.

1
1
Accept
Decline
http://google.ca

Ansvarsfriskrivning

Dessa Internet-sidor innehåller allmän information om Estlander & Partners Ab och strukturerade produkter. Informationen på sidorna har getts endast i informationssyfte och den ges ”som sådan”.

Information som ges på dessa Internet-sidor skall inte till någon del anses som en uppmaning eller rekommendation att köpa eller sälja värdepapper eller vidta några andra placeringsåtgärder, ej heller som ett bindande anbud från dess givare. En placerare fattar varje placeringsbeslut självständigt och på eget ansvar. Placeringsbeslutet baserar sig på placerarens egna utredningar och bedömningar om placeringsprodukterna samt de risker som hänför sig till placeringsbeslutet. Placeraren skall vid behov konsultera sin egen skatte-, affärs- eller placeringsrådgivare. Estlander & Partners ansvarar inte för några ekonomiska förluster eller direkta eller indirekta skador som kan uppstå med anledning av placerings- eller övriga beslut som fattats på basis av information som finns på dessa Internet-sidor. Besökare bör beakta att olika undersidor och dokument som finns tillgängliga på dessa Internet-sidor kan innehålla särskilda villkor som blir tillämpliga utöver vad som sägs häri.

Estlander & Partners garanterar inte att Internet-sidorna fungerar utan fel eller avbrott och ansvarar inte heller för om informationen som visas är felaktig, bristfällig eller olämplig. Estlander & Partners har rätt att uppdatera, stänga eller begränsa användningen av dessa sidor när som helst utan att meddela därom på förhand. Estlander & Partners ansvarar inte för eventuella dröjsmål med uppdateringen av dessa Internet-sidor.

På förhållandet mellan Estlander & Partners och användare av dessa Internet-sidor tillämpas finsk lag.

Dessa Internet-sidor är endast avsedda för placerare med hemvist i Finland, om inte annat har avtalats eller angetts. Genom att klicka på “GODKÄNN” bekräftar du att du är bosatt i Finland och att du accepterar villkoren ovan.

GODKÄNN