TULEVAISUUDEN AUTOT

Sijoitus tarjoaa erinomaisen osallistumisen sähkö- ja älyautojen kehittämisessä mukana olevien yritysten kurssikehitykseen sekä ehdollisen pääomasuojan Yhdysvaltain dollareissa.

Sähköautot ja itseohjautuvat älyautot ovat autoteollisuuden seuraava suuri trendi. Useiden eri valmistajien sähköautoja on ollut markkinoilla jo vuosia ja niiden suosio kasvaa kovaa vauhtia teknologian kehittymisen myötä. Akkuteknologian kehitys on oleellista autojen toimintasäteen kasvattamisessa ja erilaisten älyominaisuuksien lisääminen autoihin parantaa niiden turvallisuutta jatkuvasti.

Sähköautojen kehityksessä seuraava vääjäämätön askel ovat itseohjautuvat autot. Joidenkin ennusteiden mukaan itseohjautuvia autoja voisi tulla kuluttajamarkkinoille jo parin vuoden sisällä. Britannian elinkeinoministeri Vince Cable arvioi, että itseohjautuvat autot tulevat olemaan vuonna 2025 yli tuhannen miljardin euron markkina. Useilla suurilla autovalmistajilla on itseohjautuvia autoja testi- ja kehitysvaiheissa. Autoilla on ajettu muun liikenteen seassa yhteensä jo yli 1,6 miljoonaa testikilometriä ilman ainuttakaan auton itsensä aiheuttamaa onnettomuutta. Etujoukoissa itseohjautuvien autojen kehittämisessä on ollut myös internetyhtiö Google, jonka autoprojekti on ollut laajasti näkyvillä jo kuusi vuotta.

Turvallisuus on myös tärkeä tekijä ja keskeisessä asemassa tulevaisuuden autojen kehityksessä. Liikenneonnettomuuksissa kuolee vuosittain noin 1,2 miljoonaa ihmistä ympäri maailman. Itseohjautuvat älyautot seuraavat ympäristöään, tekevät itsenäisesti päätökset ja ohjaavat autoa turvallisesti ilman kuljettajaa. Konsulttiyhtiö McKinsey:n julkistaman raportin mukaan itseohjautuvien autojen odotetaan vähentävän liikenneonnettomuuksia Yhdysvalloissa jopa 90 prosentilla. Tämä tarkoittaisi jopa 190 miljardin dollarin säästöjä terveys- sekä tapaturmakorvauksissa.

Mahdollisuudet

  • Hyödy osakkeiden positiivisesta kehityksestä sekä vahvistuvasta dollarista. Alustava osallistumisaste kurssinousuun on 185%
  • Sijoitus tehdään arvoltaan täysin Yhdysvaltain dollareissa, joten euron ja dollarin välinen vaihtokurssi vaikuttaa sijoituksen mahdolliseen tuottoon sekä pääoman takaisinmaksuun ja sijoittaja voi hyötyä Yhdysvaltain dollarin mahdollisesta vahvistumisesta euroa vastaan. Valuuttakurssi luo sekä mahdollisuuksia että riskejä
  • Maksimituottoa ei ole rajattu ja sijoituksen nimellispääoma on suojattu 20% kurssilaskua vastaan

Riskit

  • Sijoitus tehdään täysin Yhdysvaltain dollareissa. Tämä valuuttakurssiriski luo sekä mahdollisuuksia että riskejä. Heikentynyt dollari suhteessa euroon vaikuttaa mahdolliseen tuottoon sekä nimellispääoman takaisinmaksuun sitä pienentävästi
  • Ei pääomasuojaa. Sijoitus erääntyy tappiollisena mikäli osakekori on sijoitusajan lopussa laskenut yli 20% tai jos Yhdysvaltain dollari on heikentynyt suhteessa euroon
  • Riski sijoitetun pääoman menettämiseen osittain tai kokonaan mikäli liikkeeseenlaskija Royal Bank of Canada ei pysty suoriutumaan velvoitteistaan

TULEVAISUUDEN AUTOT – SPRINTER

Laina-aikan. 6 vuotta
Merkintäkurssi100%
Sijoituksen valuuttaEuro
Alustava osallistumisaste185% (vähintään 160%)
Pääomasuoja0% (Riskitaso eräpäivänä: 80%)
ValuuttariskiEUR/USD
LiikkeeseenlaskijaRoyal Bank of Canada (Toronto Branch)
Kohde-etuusTasapainoitettu osakekori

Katso animaatio tuotekuvauksesta

Tuottosimulaattori