Kaukoidän hyödyketuojat

Sijoitus Kaukoidän maihin, joiden odotetaan parhaiten hyötyvän halventuneista raaka-aineista.

Viimeisten kuukausien aikana useimpien hyödykkeiden hinnat ovat laskeneet voimakkaasti ja suurimpia hyötyjiä tästä ovat maat, jotka ovat hyödykkeiden nettotuojia.

Tällaisia maita ovat esimerkiksi Kiina, Etelä-Korea, Singapore ja Taiwan. Halvempien hyödykkeiden hintojen, parantuvan globaalin talouden ja jatkuvan hyvän kotimaisen kysynnän odotetaan johtavan näissä maissa globaalia keskiarvoa parempaan kehitykseen yritysten tuloksissa.

Pahimman hermoilun odotetaan nyt olevan ohi ja sijoittajien odotetaan keskittyessä yhä enemmän fundamentteihin. Odotettavissa on myös että sijoittajien valikoivuus sijoituskohteiden suhteen kasvaa. Suurimman kiinnostuksen kohteena ovat osakemarkkinat, joilla on paras tulospotentiaali ja kestävän kasvun ympäristö. Tämä lähtökohta tukee tällä hetkellä sijoittamista hyödykkeiden nettotuojamaihin. Osakesalkussa kyseisten maiden tulisi nyt olla ylipainossa.

Sijoituksen kohde-etuutena on neljä kauko-idän osakeindeksiä, jotka ovat hyödykkeiden nettotuojia ja jotka tulevat potentiaalisesti eniten strategisesti hyötymään hyödykkeiden hintojen laskusta.

Hyödy halvemmista hyödykkeiden hinnoista tällä tehokkaalla sijoituksella kauko-idän raaka-ainetuoja maiden osakeindekseihin.

Mahdollisuudet

  • Hyvä osallistuminen kohde-etuutena olevan indeksikorin kurssinousuun 150% alustavalla osallistumisasteella.
  • EUR/USD valuuttakurssi vaikuttaa sijoituksen mahdolliseen positiiviseen kehitykseen. Valuuttakurssiriski luo sekä mahdollisuuksia että riskejä. Vahvistunut Yhdysvaltain dollari suhteessa euroon parantaa mahdollista tuottoa kun taas heikentynyt dollari vaikuttaa tuottoa pienentävästi.

Riskit

  • Sijoituksen kohde-etuuden nousu on rajattu. Sijoituksen kohde-etuuden mahdollinen positiivinen kehitys on rajattu +100%. Sijoittaja ei siis hyödy indeksikorin yli 100%:n ylittävästä kurssinoususta.
  • Ei pääomasuojaa. Sijoitus erääntyy tappiollisena mikäli heikoiten kehittynyt osakeindeksi on sijoitusajan lopussa laskenut yli 40% alkuarvostaan.
  • Riski sijoitetun pääoman menettämiseen osittain tai kokonaan mikäli liikkeeseenlaskija Commerzbank AG ei pysty suoriutumaan velvoitteistaan.

Kaukoidän hyödyketuojat

Laina-aikan. 5 vuotta
Emissiokurssi100% nimellisarvosta
Sijoituksen valuuttaEuro
PääomasuojaEi
Alustava osallistumisaste150% (vähintään 120%)
Heikoiten kehittyneen kohde-etuuden riskitaso eräpäivänä60%
Maksimituotto rajattu100% kerrottuna lopullisella osallistumisasteella
LiikkeeseenlaskijaCommerzbank AG
Kohde-etuus4 Kaukoidän osakeindeksiä


Katso animaatio tuotekuvauksesta
Tuottosimulaattori