Internet of Things: Hyödy tulevaisuuden megatrendistä

Internet of Things, eli IoT, tarkoittaa älykkäiden laitteiden, analytiikan ja ihmisten työn tehokasta yhdistämistä teollisissa- ja palveluprosesseissa. Suomessa IoT:ista käytetään myös termiä Teollinen Internet ja siitä on ennustettu seuraavaa megatrendiä maailmanmarkkinoilla.

Tänä päivänä verkkoon liitettyjen laitteiden määrä on noin 15 miljardia, eli kaksi laitetta per ihminen. Cisco:n tutkimuksen mukaan älykkäiden laitteiden määrä tulee nousemaan noin 50 miljardiin laitteeseen vuoteen 2020 mennessä. Intel sekä tutkimustoimisto IDC:n mukaan laitteiden määrä voi olla jopa 200 miljardia!

Tästä uudesta markkinasta parhaiten tulevat hyötymään innovatiiviset ja vahvat, suuret toimijat, joilla on etulyöntiasema sekä resursseissa että teknologiassa tunnistaa ja tuotteistaa potentiaalisimpia tulevaisuuden menestystuotteita teollisen internetin saralla. Olemme valinneet osakekoriin kuusi yritystä, jotka ovat vahvasti ja strategisesti edelläkävijöitä teollisessa internetissä ja jotka tästä noususta tulevat potentiaalisesti eniten hyötymään.

IoT tarjoaa yhden kiehtovimmista ponnahduslaudoista uusiin, perinteiset toimialarajat ylittäviin tuotteisiin ja palveluihin.

Mahdollisuudet

  • Hyvä osallistuminen osakekorin kurssinousuun 220% alustavalla osallistumisasteella.
  • Sijoitus tehdään täysin dollareissa, joten sijoittaja voi hyötyä koko nimellispääomalla Yhdysvaltain dollarin mahdollisesta vahvistumisesta euroa vastaan.
  • Maksimituottoa ei ole rajattu ja sijoituksen nimellispääoma on suojattu 20% kurssilaskua vastaan.

Riskit

  • Sijoitus tehdään täysin Yhdysvaltain dollareissa. Valuuttakurssiriski luo sekä mahdollisuuksia että riskejä. Vahvistunut dollari suhteessa euroon parantaa mahdollista tuottoa kun taas heikentynyt dollari vaikuttaa tuottoa pienentävästi.
  • Ei pääomasuojaa. Sijoitus erääntyy tappiollisena mikäli osakekori on sijoitusajan lopussa laskenut yli 20% tai jos Yhdysvaltain dollari on heikentynyt suhteessa euroon.
  • Riski sijoitetun pääoman menettämiseen osittain tai kokonaan mikäli liikkeeseenlaskija Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ei pysty suoriutumaan velvoitteistaan.

INTERNET OF THINGS – SPRINTER

Sijoituksen valuutta Yhdysvaltain dollari (USD)

Laina-aika n. 5 vuotta
Emissiokurssi 100%
Osallistumisaste alustavasti 220% (vähintään 200%)
Pääomasuoja 0% (Riskitaso eräpäivänä: 80%)
Liikkeeseenlaskija Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Sijoituksen kohde-etuutena on teknologia-osakekori jossa AT&T, Cisco, General Electric, Philips, Siemens, Verizon.


Katso animaatio tuotekuvauksesta
Tuottosimulaattori