HEX25 Taalatuotto

HEX25 Taalatuotto tarjoaa sijoittajalle käytännöllisen tavan hyötyä Helsingin pörssin mahdollisesti jatkuvasta noususta hyvällä osallistumisasteella. Sijoituksessa tarjoutuu myös ainutlaatuinen mahdollisuus suojata kotimainen osakesijoitus hajauttamalla nimellispääoma Yhdysvaltain dollareihin.

HEX25 Taalatuotto on mielenkiintoinen tuote sijoittajalle, joka odottaa Helsingin pörssissä tapahtuvan suuria hintaliikkeitä seuraavan viiden vuoden aikana ja samalla uskoo että Yhdysvaltain dollari tulee vahvistumaan suhteessa euroon.

Mikäli OMX Helsinki 25 indeksin arvo nousee seuraavan viiden vuoden aikana, tarjoaa sijoitus hyvän osallistumisen indeksin positiiviseen kehitykseen. Toisaalta tuotteen nimellispääomalle on myös osittainen suoja eräpäivänä kurssilaskua vastaan.

Sijoituksen nimellispääoman takaisinmaksuun vaikuttaa Yhdysvaltain dollarin kehitys suhteessa euroon, joten on tärkeä huomioida että valuuttakurssi luo sekä mahdollisuuksia että riskejä. Valuuttakurssi voi vaikuttaa sijoituksen takaisinmaksuun sekä positiivisesti että negatiivisesti.

HEX25 Taalatuotto tarjoaa siis samassa sijoituksessa hyvän osallistuminen Helsingin pörssin nousuun sekä osittaisen pääomasuojan Yhdysvaltain dollareissa!

Mahdollisuudet

  • Hyvä osallistuminen Helsingin pörssin OMX Helsinki 25 indeksin kurssinousuun 150% alustavalla osallistumisasteella.
  • Sijoituksen 90% pääomasuoja tehdään arvoltaan täysin Yhdysvaltain dollareissa, joten euron ja dollarin välinen vaihtokurssi vaikuttaa sijoituksen pääoman takaisinmaksuun ja sijoittaja voi hyötyä koko sijoituksen pääomasuojatulla osalla Yhdysvaltain dollarin mahdollisesta vahvistumisesta euroa vastaan.
  • Sijoituksen maksimituottoa ei ole rajattu.

Riskit

  • Sijoituksen 90% pääomasuoja tehdään arvoltaan täysin Yhdysvaltain dollareissa. Tämä valuuttakurssiriski luo sekä mahdollisuuksia että riskejä. Vahvistunut dollari suhteessa euroon kasvattaa sijoituksen nimellispääomaa kun taas heikentynyt dollari vaikuttaa nimellispääomaa pienentävästi.
  • Sijoitus erääntyy tappiollisena, mikäli alla olevan indeksin kehitys on sijoitusajan lopussa muuttumaton, laskenut tai alle sijoituksen break-even tason ja myös jos Yhdysvaltain dollari on muuttumaton tai heikentynyt suhteessa euroon.
  • Riski sijoitetun pääoman menettämiseen osittain tai kokonaan mikäli liikkeeseenlaskija Commerzbank AG ei pysty suoriutumaan velvoitteistaan.

HEX25 Taalatuotto

Laina-aikan. 5 vuotta
Emissiokurssi100%
Osallistumisaste alustavasti150% (vähintään 120%)
Osittainen pääomasuoja laskettuna US dollareissa90% nimellisarvosta, jolla -10% tuottovaikutus
Nimellispääoman valuuttariskiEUR/USD
LiikkeeseenlaskijaCommerzbank AG
Sijoituksen kohde-etuusOMX Helsinki 25 indeksi


Katso animaatio tuotekuvauksesta

TuottosimulaattoriTulossa pian