EUROOPAN TÄHTIMARKKINAT

Sijoitus, jossa pääset nauttimaan pääomasuojasta sekä erinomaisesta osallistumisesta eurooppalaisten yhtiöiden arvonnousuun.

Nyt kun osakemarkkinoiden nousu on jatkunut jo pidemmän aikaa ja volatiliteetti on kasvussa, sijoittajien tulisi painottaa salkuissaan hyvän kilpailukyvyn omaavia tasapainoisia talouksia, esimerkkeinä Saksa, Ruotsi ja Sveitsi. Kyseisillä valtioilla ei ole velka- tai ulkopuolisia paineita, niiden rahapolitiikka on hyvin elvyttävää ja kaikkien niiden valuutat ovat heikentyneet suhteessa Yhdysvaltain dollariin viimeisten 12 kuukauden aikana. Löysä rahapolitiikka on ollut yksi merkittävimmistä osakemarkkinoiden nousua tukevista tekijöistä viimeisten vuosien aikana ja tulee olemaan sitä myös tulevina kvartaaleina. Yhdysvaltain keskuspankin lähestyvät koronnostot, EKP:n hiljattain aloittama setelirahoitus ja valuutta-alueiden kasvavat korkoerot tulevat jatkossakin tukemaan eurooppalaisia osakkeita ja Yhdysvaltain dollaria. Euron heikkeneminen on edelleen käynnissä ja se on oletettavasti jatkossakin yksi heikoiten kehittyvistä valuutoista, kun taas dollari jatkanee vahvistumistaan. Näin ollen sijoittajien tulisi osakesalkuissaan painottaa hyvän kilpailukyvyn omaavia tasapainoisia eurooppalaisia talouksia hyötyäkseen parhaiten globaalin talouden kasvusta ja sitä tukevasta rahapolitiikasta.

Mahdollisuudet

  • Hyödy osakkeiden positiivisesta kehityksestä sekä vahvistuvasta dollarista. Alustava osallistumisaste kurssinousuun on 160%
  • Sijoitus tehdään arvoltaan täysin Yhdysvaltain dollareissa, joten euron ja dollarin välinen vaihtokurssi vaikuttaa sijoituksen mahdolliseen tuottoon sekä pääoman takaisinmaksuun ja sijoittaja voi hyötyä Yhdysvaltain dollarin mahdollisesta vahvistumisesta euroa vastaan
  • Maksimituottoa ei ole rajattu

Riskit

  • Sijoitus tehdään arvoltaan täysin Yhdysvaltain dollareissa. Valuuttakurssi luo sekä mahdollisuuksia että riskejä. Vahvistunut dollari suhteessa euroon kasvattaa sijoituksen nimellispääomaa kun taas heikentynyt dollari vaikuttaa nimellispääomaa pienentävästi
  • Sijoitus erääntyy tappiollisena, mikäli alla olevan osakekorin kehitys on sijoitusajan lopussa muuttumaton, laskenut tai alle sijoituksen break-even tason ja myös jos Yhdysvaltain dollari on muuttumaton tai heikentynyt suhteessa euroon.
  • Riski sijoitetun pääoman menettämiseen osittain tai kokonaan mikäli liikkeeseenlaskija Commerzbank AG ei pysty suoriutumaan velvoitteistaan.

EUROOPAN TÄHTIMARKKINAT

Laina-aikan. 5 vuotta
Merkintäkurssi110% nimellisarvosta
Sijoituksen valuuttaEuro
Pienin merkintämäärä5 500 euroa
Pääomasuoja (USD)100% nimellisarvosta
ValuuttariskiEUR/USD
Alustava osallistumisaste160% (vähintään 150%)

Katso animaatio tuotekuvauksesta

Tuottosimulaattori