EUROOPAN DOLLARIHYÖTYJÄT

Sijoitus, jossa pääset nauttimaan pääomasuojasta sekä hyvästä osallistumisesta eurooppalaisten vientiyhtiöiden arvonnousuun.

Kehittyneet taloudet ovat jälleen yhä suuremmissa määrin ottamassa globaalin talousveturin roolia takaisin kehittyviltä markkinoilta ja tulevina kvartaaleina suurin kasvu on odotettavissa euroalueella.

Halventuneen öljynhinnan lisäksi euroalue hyötyy halventuneesta valuutastaan. Tämän lisäksi useita vuosia kestäneet talouspoliittiset vyönkiristykset ja velkojen leikkaamiseen tähdänneet toimet ovat vihdoin helpottamassa. Suurimpia yksittäisiä hyötyjiä tästä ovat ne yritykset, joilla suuri osa liikevaihdosta muodostuu viennistä euroalueen ulkopuolelle.

Mahdollisuudet

  • Hyödy osakkeiden positiivisesta kehityksestä sekä vahvistuvasta dollarista. Alustava osallistumisaste kurssinousuun on 150%
  • Sijoitus tehdään arvoltaan täysin Yhdysvaltain dollareissa, joten euron ja dollarin välinen vaihtokurssi vaikuttaa sijoituksen mahdolliseen tuottoon sekä pääoman takaisinmaksuun ja sijoittaja voi hyötyä Yhdysvaltain dollarin mahdollisesta vahvistumisesta euroa vastaan
  • Maksimituottoa ei ole rajattu

Riskit

  • Sijoitus tehdään arvoltaan täysin Yhdysvaltain dollareissa. Valuuttakurssi luo sekä mahdollisuuksia että riskejä. Vahvistunut dollari suhteessa euroon kasvattaa sijoituksen nimellispääomaa kun taas heikentynyt dollari vaikuttaa nimellispääomaa pienentävästi
  • Sijoitus erääntyy tappiollisena, mikäli alla olevan osakekorin kehitys on sijoitusajan lopussa muuttumaton, laskenut tai alle sijoituksen break-even tason ja myös jos Yhdysvaltain dollari on muuttumaton tai heikentynyt suhteessa euroon.
  • Riski sijoitetun pääoman menettämiseen osittain tai kokonaan mikäli liikkeeseenlaskija Commerzbank AG ei pysty suoriutumaan velvoitteistaan.

EUROOPAN DOLLARIHYÖTYJÄT

Laina-aikan. 5 vuotta
Merkintäkurssi110% nimellisarvosta
Sijoituksen valuuttaEuro
Pienin merkintämäärä5 500 euroa
Pääomasuoja (USD)100% nimellisarvosta
ValuuttariskiEUR/USD
Alustava osallistumisaste150% (vähintään 130%)


Katso animaatio tuotekuvauksesta
Tuottosimulaattori