Kirjoittaja Estlander and Partners

TULEVAISUUDEN AUTOT

Tulevaisuuden autot – Sprinter tarjoaa erinomaisen osallistumisen sähkö- ja älyautojen kehittämisessä mukana olevien yritysten kurssikehitykseen sekä ehdollisen pääomasuojan Yhdysvaltain dollareissa. Sijoituksen kohde-etuuskorin osakkeet ovat tunnettuja suuryrityksiä, joiden odotetaan olevan keskeisessä roolissa tulevaisuuden autojen teknologian kehityksessä sekä valmistuksessa.

Euroopan tähtimarkkinat: Päivitetty markkinointimateriaali Commerzbankin luottoluokituksen muutoksesta johtuen

Arvoisa sijoittaja,   Luottoluokitusyhtiö Standard & Poor’s on 9. kesäkuuta 2015 tarkistanut luottolukituksensa usealle eurooppalaiselle pankille. Näiden joukossa, muun muassa Commerzbankin pitkäaikaisten lainojen luottoluokitusta laskettiin BBB+ -tasolle aiemmasta A- tasosta.   Luottoluokitusyhtiön mukaan nykyinen taso vastaa riittävää kykyä selviytyä taloudellisista velvoitteistaan kun aiempi taso vastasi ”vahvaa kykyä selviytyä taloudellisista velvoitteistaan”. Luottoluokituksen lasku ei vaikuta Commerzbankin […]

EUROOPAN TÄHTIMARKKINAT

EUROOPAN TÄHTIMARKKINAT on noin viisivuotinen sijoitus, jossa pääset nauttimaan pääomasuojasta sekä erinomaisesta osallistumisesta eurooppalaisten yhtiöiden arvonnousuun. Sijoituksen kohde-etuuskorin osakkeet ovat tunnettuja suuryrityksiä Saksasta, Ruotsista ja Sveitsistä. Sijoitus tehdään arvoltaan täysin Yhdysvaltain dollareissa, joten euron ja dollarin välinen vaihtokurssi vaikuttaa sijoituksen mahdolliseen tuottoon sekä pääoman takaisinmaksuun ja sijoittaja voi hyötyä Yhdysvaltain dollarin mahdollisesta vahvistumisesta euroa vastaan.

EUROOPAN DOLLARIHYÖTYJÄT

EUROOPAN DOLLARIHYÖTYJÄT on noin viisivuotinen sijoitus, jossa pääset nauttimaan pääomasuojasta sekä hyvästä osallistumisesta eurooppalaisten vientiyhtiöiden arvonnousuun. Sijoitus tehdään arvoltaan täysin Yhdysvaltain dollareissa, joten euron ja dollarin välinen vaihtokurssi vaikuttaa sijoituksen mahdolliseen tuottoon sekä pääoman takaisinmaksuun ja sijoittaja voi hyötyä Yhdysvaltain dollarin mahdollisesta vahvistumisesta euroa vastaan. Lue lisää

Öljy-yhtiöt Autocall USD

Öljy-yhtiöt Autocall USD tarjoaa mahdollisuuden hyvään kuponkituottoon öljy- ja kaasuyhtiöiden kehityksen perusteella. Tuotto tarjotaan jo sijoituksen ensimmäisen puolen vuoden jälkeen. Tuoton saamiseksi riittää, että kohde-etuus pysyy vähintään nykytasollaan. Lue lisää

Kaukoidän hyödyketuojat

Sijoitus Kaukoidän maihin, joiden odotetaan parhaiten hyötyvän halventuneista raaka-aineista. Sijoituksen kohde-etuutena on neljä kauko-idän osakeindeksiä, jotka ovat hyödykkeiden nettotuojia ja jotka tulevat potentiaalisesti eniten strategisesti hyötymään hyödykkeiden hintojen laskusta. Hyödy halvemmista hyödykkeiden hinnoista tällä tehokkaalla sijoituksella kauko-idän raaka-ainetuoja maiden osakeindekseihin. Lue lisää

HEX25 Taalatuotto

HEX25 Taalatuotto tarjoaa sijoittajalle käytännöllisen tavan hyötyä Helsingin pörssin mahdollisesti jatkuvasta noususta hyvällä osallistumisasteella. Sijoituksessa tarjoutuu myös ainutlaatuinen mahdollisuus suojata kotimainen osakesijoitus hajauttamalla nimellispääoma Yhdysvaltain dollareihin. HEX25 Taalatuotto on mielenkiintoinen tuote sijoittajalle, joka odottaa Helsingin pörssissä tapahtuvan suuria hintaliikkeitä seuraavan viiden vuoden aikana ja samalla uskoo että Yhdysvaltain dollari tulee vahvistumaan suhteessa euroon.

Internet of Things – Sprinter (USD)

Uusin sijoitustuotteemme ”Internet of Things” tarjoaa mahdollisuuden hyötyä seuraavasta megatrendistä, teollisesta internetistä. Internet of Things (IoT), eli Teollinen Internet, tarkoittaa älykkäiden laitteiden, analytiikan ja ihmisten työn tehokasta yhdistämistä teollisissa- ja palveluprosesseissa. Koneista ja laitteista tehdään ja kehitetään entistä älykkäämpiä. Tänä päivänä verkkoon liitettyjen laitteiden määrä on noin 15 miljardia, eli kaksi laitetta per ihminen. Cisco:n […]

Estlander & Partners laajentaa tuotetarjontaansa strukturoiduilla tuotteilla

Estlander & Partners on ilo ilmoittaa laajentavansa tuotetarjontansa kattamaan myös strukturoidut tuotteet. Tarjotakseen mahdollisimman avoimet, luovat sekä innovatiiviset strukturoidut tuotteet, Estlander & Partners tulee lähiaikoina tarjoamaan yhteistyökumppaniensa kautta markkinoiden johtavan teknologian strukturoiduille tuotteille ja niiden jakelulle. Annamme mielellämme lisätietoja tulevasta tarjonnasta. Voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen: products@estlanderpartners.com